Diena: 29. septembris, 2015

Pabeigta projekta  „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” izpilde. Projekta mērķis ir Naujenes Novadpētniecības muzeja ekspozīcijas „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” ēku renovācija un jaunas ekspozīcijas ‘Zemkopības darbarīki Daugavpils novadā 20. gadsimta 1.pusē’ izveide.—– 2014.gadā Daugavpils novada Kultūras pārvaldē tika uzsākta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas