Diena: 4. novembris, 2020

30. oktobrī Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē notika Jersikas Evaņģēlija 750. gadadienai veltīta zinātniska konference. Konferenci ar Daugavpils Universitātes un Daugavpils Latviešu biedrības atbalstu organizēja Krievu kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas Pareizticīgās baznīcas Daugavpils-Rēzeknes diecēzes Daugavpils apriņķa mācītājiem.