Jersikas Evaņģēlija 750. gadu jubilejai veltīta konference