Metropolita Aleksandra vizīte Krievu kultūras centrā 2019.g. 24.maijā