Tikšanās ar Antihitleriskas koalīcijas cīnītājuDaugavpils biedrības veterāniem ‘”Atceras sirds, neaizmirsīs