KKC pasākumu plāns 2015.gadа oktobrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” publisko pasākumu plāns 2015.gadа oktobrī—–
Datums

Vieta, adrese, laiks

Pasākuma nosaukums, informācija par ieejas biļetēm

(bezmaksas ieeja, vai maksas gadījumā norādīt,

kur var iegādāties biļetes)

01.10.2015.

Daugavpils Kultūras pils, mazā zāle

(Smilšu iela 92, Daugavpils)

15.00

Radošā sezona atklāšana

Krievu dzejnieku S.Jesenina salona atklāšana

 

Ieeja:  bezmaksas

02.10.2015

Krievu kultūras centrs

(Varšavas iela 14, Daugavpils)

11.00, 12.00, 13.00

Senioru diena

Bezmaksas ekskursijas senioriem

 

Ieeja:  bezmaksas

19.10.2015.

Krievu kultūras centrs

(Varšavas iela 14, Daugavpils)

15.30

Krievu liceja diena

Literāri-tematisks pasākums

 

Ieeja: bezmaksas

30.10.2015.

Krievu kultūras centrs

(Varšavas iela 14, Daugavpils)

14.00

Tematiskā izstāde “Latgale slaveno krievu gleznotāju darbos”

 

Ieeja: bezmaksas

oktobris

Krievu kultūras centrs

(Varšavas iela 14, Daugavpils)

Ekskursijas Krievu kultūras centrā

(pēc pieraksta)

 

Ieeja: maksas