Jauno vēsturnieku konkursa

NOLIKUMS

Konkursa dibinātājs un organizators:

 • Krievu kultūras centrs.

Konkursa tēma: “Dzimtās pilsētas vēsture”

Konkursa mērķi un uzdevumi:

 • Veicināt intereses veidošanos par dzimtās zemes vēsturi.

 • Jaunajā paaudzē audzināt lepnumu par tautiešu krāšņo pagātni.

 • Rosināt skolēnus sadarboties ar Krievu kultūras centru un ieinteresēt piedalīties iestādes pasākumos.

Konkursa rīkošanas noteikumi:

 • Konkursā var piedalīties skolēni no 13 līdz 19 gadiem.

 • Dalībnieks raksta konkursa darbu, kurā sniedz detalizētas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem (skat. 1.pielikumu), apkopo foto (vai video) materiālus.

 • Konkursa darbi jāiesniedz līdz 2022. gada 8. aprīlim Krievu kultūras centrā (Varšavas 14) vai jānosūta pa e-pastu alx2004@inbox.lv

Darba noformējums: Titullapā jānorāda:

 • dalībnieka vārds, uzvārds (latviešu valodā)

 • klase,

 • mācību iestādes nosaukums,

 • pedagoga konsultanta vārds, uzvārds (ja ir, latviešu valodā),

 • pedagoga konsultanta vai dalībnieka e-pasta adrese un tālruņa numurs (ja ir).

Vērtēšanas kritēriji:

Atbilžu uz uzdotajiem jautājumiem pareizība un dziļums.

Konkursa darba sagatavošanā izmantoto informācijas avotu saraksts.

Foto un video materiāli, kas ilustrē vēsturisko vietu pašreizējo stāvokli.

Apbalvošana:

 • Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks Slāvu kultūras dienu ietvaros.

 

 • Apbalvošanas vieta un nosacījumi tiks paziņoti vēlāk.

Jauno vēsturnieku konkursa

NOLIKUMS

Konkursa dibinātājs un organizators: Krievu kultūras centrs.

Konkursa tēma: “Dzimtās pilsētas vēsture”

Vēsturiskā konkursa uzdevumi un jautājumi:

 1. Izvilkums no Jama-Zapoļska pamiera protokoliem (sanāksmju protokoli Polijas karaļa Stefana un Maskavas lielkņaza Ivana Vasiļjeviča vēstnieku kongresā 1581. gadā):

Turklāt mūsu lielajam suverēnam, caram un Krievijas lielkņazam Ivanam Vasiļjevičam nav jākaro, jāliek šķēršļi un apvainojumi un nav jākaro pret Kurzemes zemi, kā arī Livonijas (Vidzemes) zemi: pret lielo Rīgas pilsētu un mazo Rīgu, pret pilsētām: Dalen, Kirholma, Kokenhausen, Skrovno, Linnevard, Kreutzburg, Ikskul, Radogoshch, Dūnemūnde, Ives; Kremonas trīs pilsētām, kā arī pret pilsētām: Turam, Traden, Sigulda, Sonseļ, Nitova, Jurenburg, Narbeja, Rozenbeka, Rozena, Lemzina, Mojana, Litopera, Kessa, Erla, Nevgina, Piebalga, Škuina, Zerbena, Smiltene, Borzuna, Čestvina, Trikāta, Rovno, Levdunas apmetni un Golbinas apmetni, ar pilsētām: Režicu, Lūza, Uļeču, Volodimerecu, Ilisenu, Pletenbergu, Alistu, Fēkelu, Livonijas Novgorodku, Kerepetu, Goviju, Kurslovsu Jurijevu, Mukovu, Randeku, Rinholu, Kongotu, Kaulecu, Laisu, Borholmu, Poļčevu, Paidu, Viļjaniem, Tarvazu, veco un jauno Pernovu. Visu cietokšņu robežām ir jābūt un jāpaliek tādām pašām, kādas tās bija no seniem laikiem.”

Jautājums: Vai mūsu pilsēta ir Livonijas pilsētu sarakstā? Kāpēc viņu tā sauca?

 1. Krievu-turku kara laikā (1787-1791) jauns franču virsnieks Napoleons Bonaparts gribēja iestāties krievu armijā, bet tad pārdomāja.

Jautājums: Kāpēc Napoleons Bonaparts mainīja savas domas par dienēšanu krievu armijā?

Jautājums: Kur jaunais Napoleons Bonaparts satiktos ar jauno Kutuzovu, ja viņš būtu iestājies krievu armijā?

Jautājums: Kur notika abu karavīru pirmā tikšanās reālajā vēsturē?

 1. Lai gan biezā migla neļāva atšķirt objektus pat tuvākā attālumā, tomēr šis drosmīgais virsnieks vadīja savu vienību pret ienaidnieka kājniekiem ar tādu drosmi un vīrišķību, kas raksturīga viņa dienestam un greznoja ar slavu arī viņa pēdējās dzīves stundas: nesasniedzot desmit soļus līdz ienaidnieka durkļiem viņu nogalināja trīs lodes. Viņa nāve kalpoja kā uzvaras garantija … “.

Jautājums: Par kādu varoni karā ar frančiem ir šis fragments?

Uzdevums: Nofotografējiet vietas, kur nosauktais varonis kļuva ievērojams Dinaburgas cietokšņa aizstāvēšanas laikā.

 1. 1912. gadā, atzīmējot simtgadi kopš uzvaras pār Napoleonu 1812. gada karā, par Dvinas garnizona karavīru un virsnieku saziedoto naudu iepretim Dvinas cietokšņa Komandanta namam tika uzstādīts piemineklis-strūklaka. Parka centrā, , tika uzstādīti 12 mārciņas smagi čuguna lielgabali, kas agrāk ietilpa cietokšņa bruņojumā.

Uzdevums: Uzzīmējiet pieminekļa sākotnējā izskata skici 1912. gadā.

 1. Pirmā pasaules kara laikā Dvinsku aizstāvēja ne tikai uz sauszemes, bet arī uz ūdens. Ģenerālštābs pasūtīja 16 bruņu kuterus no Amerikas Savienotajām Valstīm, četri no tiem tika nosūtīti uz Dvinsku 5. armijas rīcībā.

Jautājums: Kas veidoja šāda bruņu kutera apkalpi?

Uzdevums: Nofotografēt bruņu kuteru bāzi Dvinskā (nofotografējiet vietu, kur viņa bija).

 1. Pirmā pasaules kara laikā pazemes uzbrukumi tika veikti, izmantojot dziļas mīnas. Viens no slavenākajiem uzbrukumiem notika Dvinskas aizsardzības laikā 1916. gadā.

Uzdevums: Aprakstiet šo uzbrukumu. Nofotografējiet vietu, kur tas notika.

 1. Pirmā pasaules kara laikā debesīs virs Dvinskas notika sīvas gaisa kaujas.

Jautājums: Kur nolaidās Krievijas impērijas gaisa spēku lidmašīnas?

Uzdevums: Aprakstiet un nofotografējiet šo vietu.

 1. Jautājums: Ko nozīmē šī zīme? Kam bija tiesības to valkāt?

 1. Ir zināms, ka mūsu pilsētā darbojās izglītības iestādes, kas atpazīstamas tālu aiz Daugavpils un Latvijas robežām.

Jautājums: Kura izglītības iestāde pilsētā radās agrāk par citām? Vai tā pašlaik pastāv?

Uzdevums: Nofotografējiet šo vietu (ja iespējams).

 1. Dunaburga, Dinaburga, Dvinska, Daugavpils – pilsēta pie Daugavas, pilsēta pie Dvinas. Visa mūsu pilsētas vēsture ir saistīta ar šo upi. Upe ilgus gadus apdraudēja arī pilsētas centru, pavasarī applūstot.

Jautājums: Kad un kam izdevās pasargāt mūsu pilsētu no applūšanas?

Uzdevums: Nofotografējiet tos tehniskos objektus, ar kuru palīdzību šī problēma tika atrisināta.

 1. Zināms, ka mūsu pilsēta ir slavena ar dažādu kultūru ilgstošu un mierīgu līdzāspastāvēšanu tajā. Tagad mums ir dažādu oficiālo reliģiju baznīcas.

Jautājums: Nosauciet to (dievnamu) kopējo skaitu.

Uzdevums: Nofotografējiet dažādu ticību nozīmīgākos garīgos centrus.