NOLIKUMS

lasītāju online konkursam, kas ir veltīts Alekseja Tolstoja 140. gadadienai

 (1883-1945) 

Дружит с солнцем ветерок, 

                                                                                                                                              А роса – с травою. 

Дружит с бабочкой цветок, 

                                                                                                                                                    Дружим мы с тобою. 

                                                                                                                                                          Всё с друзьями пополам 

                                                                                                                                                  Поделить мы рады! 

                                                                                                                                                             Только ссориться друзьям 

                                                                                                                                              Никогда не надо!

 Юрий Энтин

Konkursa dibinātājs un organizators:

 • Krievu kultūras centrs. 

Konkursa mērķi un uzdevumi:

 • Mākslinieciskās lasīšanas tradīciju saglabāšana un attīstība.
 • Veidot daiļlasīšanas un aktiermākslas iemaņas.
 • Atbalstīt talantīgus bērnus.
 • Iesaistīt bērnus un vecākus sadarbībā ar Krievu kultūras centru un aicināt piedalīties iestādes pasākumos.

Konkursa rīkošanas noteikumi:

 • Online konkursā aicināti piedalīties bērni no 4 līdz 6 gadiem.
 • Dalībnieks iemācās dzejoli par draudzību. 
 • Vecāki ieraksta bērna uzstāšanos video.
 • Video līdz 2023. gada 17. martam sūtīt uz e-pastu kkc.konkurss@inbox.lv
 • Pie video ir nepieciešams pielikt informāciju:

– dalībnieka vārds, uzvārds (latviešu valodā), 

– cik pilni gadi,

– dzejoļa nosaukums,

– dzejnieka, kurš rakstījis dzejoli, vārds, uzvārds

– dalībnieka vecāku e-pasta adrese un tālruņa numurs. 

Vērtēšanas kritēriji:

 • Pareizā lasīšanas tempa izvēle.
 • Uzstāšanās emocionālās un ekspresīvās nokrāsas loģiskā izmantošana.
 • Izrunas kultūra, pareiza izruna.
 • Paužu ievērošana.
 • Pareizās intonācijas ievērošana.
 • Dzejoļa satura izprašana.
 • Dzejoļa izprašanas izteikšanas prasme.
 • Izpildījuma oriģinalitāte.
 • Prasme izmantot savu balsi un veicināt skatītāju iztēlošanos.
 • Aktiermākslas iemaņas.
 • Uzstāšanās (skatuves) kultūra (apģērbs, manieres, iekšējā organizētība).

Apbalvošana:

 • Online konkursa rezultātu apkopošana tiek plānota 2023.gada 31.martā.
 • Apbalvošanas vieta un nosacījumi tiks paziņoti vēlāk.

Konkursa organizācijas komiteja

                                                                                                                                                        Uzziņas pa tālr. +371 26421516