Zīmējumu konkurss «Cirks, cirks, cirks!», veltīts Jurija Ņikuļina simtgadei (18.12.1921.-21.08.1997.) 

KONKURSA NOLIKUMS

Konkursa dibinātāji un organizatori:

  • Krievu kultūras centrs

Konkursa mērķi un uzdevumi:

  • Iepazīstināt bērnus ar J. Ņikuļina personību un meistarību ar cirka mākslas palīdzību;
  • Noteikt un atbalstīt talantīgus bērnus;
  • Iesaistīt bērnus un viņu vecākus sadarbībā ar Krievu kultūras centru un aicināt piedalīties iestādes pasākumos.

Konkursa rīkošanas noteikumi un laiks:

  • Konkursā aicināti piedalīties 1.-6. klases skolēni; 
  • Konkursam no katra dalībnieka tiek pieņemti ne vairāk par 2 zīmējumiem ar attēlotiem dažādiem cirka mākslas žanriem;
  • Darbi var būt dažādā grafikas vai gleznošanas tehnikā (guaša, akvareļzīmējums, pastelis, zīmulis u.c.) uz blīva zīmēšanas papīra A3 vai A4 formātā;
  • Darba otrajā pusē ir jāuzraksta anotācija un ir jānorāda šādi dati:

darba nosaukums,

zīmējuma autora vārds, uzvārds,

mācību iestādes nosaukums, klase,

pedagoga konsultanta vārds, uzvārds (ja ir),

pedagoga konsultanta vai vecāku e-pasta adrese vai tālruņa numurs.

Konkursa rīkošanas laiks un vieta:

Darbi konkursam tiek pieņemti līdz 2021. gada 30. novembrim Varšavas ielā 14 (Krievu kultūras centrs) 

Apbalvošana: 

  • Uzvarētāju apbalvošana notiks 2021.gada 17.decembri zīmējumu izstādes, veltītas Jurija Ņikuļina simtgadei, atklāšanas laikā..

Uzziņas pa tālr. (+371) 26421516