NOLIKUMS

lasītāju online konkursam, kas ir veltīts Korņeja Čukovska 140. gadadienai

Konkursa dibinātājs un organizators: Krievu kultūras centrs.

Konkursa mērķi un uzdevumi:

— Iepazīstināt bērnus ar Korņeja Čukovska daiļradi.
— Veidot daiļlasīšanas un aktiermākslas iemaņas.
— Atbalstīt talantīgus bērnus.
— Iesaistīt bērnus un vecākus sadarbībā ar Krievu kultūras centru un aicināt piedalīties iestādes
pasākumos.

Konkursa rīkošanas noteikumi:

 • Online konkursā aicināti piedalīties bērni no 3 līdz 5 gadiem.
 • Dalībnieks iemācās K. Čukovska dzejoli vai daiļdarba fragmentu.
 • Vecāki ieraksta bērna uzstāšanos video.
 • Video līdz 2022. gada 11. martam sūtīt uz e-pastu kkc.konkurss@inbox.lv
 • Pie video ir nepieciešams pielikt informāciju:
  — dalībnieka vārds, uzvārds (latviešu valodā),
  — cik pilni gadi,
  — dzejoļa nosaukums,
  — dalībnieka vecāku e-pasta adrese un tālruņa numurs.

Vērtēšanas kritēriji:

 • Pareizā lasīšanas tempa izvēle.
 • Uzstāšanās emocionālās un ekspresīvās nokrāsas loģiskā izmantošana.
 • Izrunas kultūra, pareiza izruna.
 • Paužu ievērošana.
 • Pareizās intonācijas ievērošana.
 • Dzejoļa satura izprašana.
 • Dzejoļa izprašanas izteikšanas prasme.
 • Izpildījuma oriģinalitāte.
 • Prasme izmantot savu balsi un veicināt skatītāju iztēlošanos.
 • Aktiermākslas iemaņas.
 • Uzstāšanās (skatuves) kultūra (apģērbs, manieres, iekšējā organizētība).

Apbalvošana:

 • Online konkursa rezultātu apkopošana tiek plānota 2022.gada 31.martā.
 • Apbalvošanas vieta un nosacījumi tiks paziņoti vēlāk.