• Daiļliteratūra

  Daiļliteratūra
  Krievu un padomju klasiķu kopoti raksti Bibliotēkā ir pieejami: A. Čehova, L. Tolstoja, A. Tolstoja, F. Dostojevska, I. Turgeņeva, M.Saltikova-Ščedrina, M. Gorkija, V. Majakovska, S. Jeseņina, A. Hercena, V. Belinska un daudzu citu autoru kopoti raksti. Starp tiem īpašu vietu aizņem A. Puškina darbi, grāmatas par pašu Puškinu un par viņa apkārtējiem cilvēkiem. Lasīt vairāk...
 • Reto grāmatu fonds

  Reto grāmatu fonds
  Bibliotēkā ir arī vecas grāmatas. Visvērtīgākie ir 1882. un 1884. gada izdevumi. Abas šīs viena autora - teologa, arhibīskapa Filareta (Gumiļevska) nenovērtējamās grāmatas; no 1841. gada 10 gadus viņš bija Pleskavas diecēzes Rīgas vikārs. Ir vairāk nekā 60 pagājušā gadsimta sākuma un vidus grāmatas. Gandrīz visi no tiem ir krievu autoru darbi. Lasīt vairāk...
 • Krievu kultūras centra izdotās grāmatas

  Pirmie izdevumi: Vasilijs fon Rotkirhs “Andrejs Mihailovičs Simbirskis, Dinaburgas komandants”; Petrs Medvedevs "Divi gadi Dinaburgā", rakstu krājums "Dinaburga, Dvinska, Daugavpils vēsturē, kultūrā, literatūrā" (rakstu autori F. Fjodorovs, E. Mekšs, I. Trofimovs un citi); I. Trofimovs “Literatūras kārdinājums. Nikolajs Gogoļs un 19. gadsimta pirmās puses garīgās prozas estētika”; "Bizantijas mantinieki" (autori A. Žilko, E. Mekšs, I. Trofimovs). Lasīt vairāk...
 • Periodika

  Laikraksti par kārtējo un iepriekšējo gadu: "Миллион", "Латгалес лайкс", "Сегодня", "МК – Латвия". "Экспресс - Латвия". Lasīt vairāk...
 • Arhīva materiāli

  KKC darbība ir plaši atspoguļota visā Centra pastāvēšanas laikā: par to raksta avīzēs, rāda video un filmē filmas, kas veltītas Krievu nama galvenajiem svētkiem. Lasīt vairāk...
 • Populārzinātniskā literatūra

  Vēsturiskā literatūra Darbi par Krievijas vēsturi, par atsevišķiem vēsturiskiem notikumiem un vēsturiskām personām. Grāmatas no sērijas "Ievērojamu cilvēku dzīve". Lasīt vairāk...