Krievu kultūras centrs ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde. Centrs tika atvērts 1995. gadā.

Darbības jomas

Izveidojot Krievu kultūras centru, tika noteiktas četras galvenās darbības jomas: Daugavpilī un Latvijā dzīvojošo krievu etniskās un kultūras identitātes saglabāšana; krievu valodas saglabāšana, attīstība un popularizēšana Daugavpilī un Latvijā; krievu garīgo, kultūras un tautas tradīciju saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Latvijā; Daugavpils un Latvijas krievu iedzīvotāju garīgā un kultūras mantojuma izpēte un saglabāšana.

 

Pastāvīgās izstādes

Galvenās centra struktūras un ekspozīcijas, kas veltītas tradicionālajām krievu reliģiskajām konfesijām, krievu tautas mākslai un amatniecībai, mūsu pilsētas un valsts vēsturei, atrodas: Varšavas ielā 14. Šī ēka pilsētā tiek dēvēta par “Krievu namu”.

“Krievu nams” ir iekļauts to objektu sarakstā, kurus oficiālās vizītes laikā Daugavpilī apmeklē ārvalstu viesi un delegācijas. Katru gadu centru apmeklē vairāk nekā 4 tūkstoši ekskursanti. Viņu vidū ir tūristi, kultūras iestāžu, izglītības iestāžu darbinieki, sabiedrisko organizāciju pārstāvji un vienkārši ģimenes. Bet lielākā daļa “Krievu nama” apmeklētāju ir bērnudārzu audzēkņi, kā arī pamatskolu, vidusskolu un profesionālo skolu audzēkņi no Daugavpils un citām Latvijas pilsētām.

 

Kolektīvs

Pēc aprēķiniem mēs savās rindās apvienojam aptuveni 680 cilvēku – mūsu kolektīvu, interešu klubu, sekciju u.c. dalībnieki. Katru gadu Krievu kultūras centra darbinieki organizē un vada vairāk nekā 200 kultūras un sabiedriskus pasākumus. Šodien jau ir grūti iedomāties mūsu pilsētas kultūras dzīvi bez ikgadējām slāvu kultūras dienām, jautro “Svjatočnije poteški” un krāsaino “Plašā Masļenica”, bez spilgtiem folkloras ansambļu “Rusiči” un “Slavjanka”, kora “Maļinovij zvon” un deju ansambļa “Uzori” priekšnesumiem. Tiek rīkoti dažādi konkursi skolēniem, piemēram, zīmējumu konkurss par A. Puškina pasakām, daiļlasīšanas konkursi, teātra izrādes. Krievu kultūras centrs organizē un vada dekoratīvās un lietišķās mākslas mākslinieku un amatnieku izstādes, atpūtas vakarus, radošas tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem, zinātniskas konferences, festivālus, koncertus, tautas svētkus.

 

Direktore – Nataļja Kožanova, e-pasts: natalja.kozanova@daugavpils.lv

Vadītājas vietniece – Irina Vuškāne, e-pasts: irija32@inbox.lv

Kultūras metodiķe – Albīna Bogorodja, e-pasts: albina.lv@inbox.lv

Kultūras projektu vadītāja – Gaļina Ivanova, e-pasts: kkcentrs@inbox.lv

Ekspozīciju un izstāžu kurators – Svetlana Lokteva, e-pasts: alerigs@gmail.com

Noformēšanas mākslinieks – Pjotrs Hudobčenoks

Lietvedības sekretāre – Irina Jegorova, rusdom@inbox.lv

Bibliotēkas speciāliste – Ņina Margeviča, permjakova@list.ru