NOLIKUMS

Zīmējumu konkurss “Lelles un teātris”, kas veltīts Alekseja Tolstoja 140. gadadienai

(1883-1945)

Konkursa dibinātāji un organizatori:

 • Krievu kultūras centrs

Konkursa mērķi un uzdevumi:

 • Estētiskā bērnu audzināšana;
 • Talantīgo bērnu atbalsts;
 • Iesaistīt pilsētas un Augšdaugavas novada skolēnus sadarbībā ar Krievu kultūras centru un aicināt piedalīties iestādes pasākumos.

Konkursa rīkošanas noteikumi:

 • Konkursa dalībnieku vecums no 7 līdz 11 gadiem; (1.-4. klašu skolēniem)
 • Darbi var būt dažādā grafikas vai gleznošanas tehnikā (guaša, akvareļzīmējums, pastelis, zīmulis u.c.) uz blīva zīmēšanas papīra vai kartona A4 formātā;
 • Darba otrajā pusē ir jāuzraksta anotācija un ir jānorāda šādus datus:
 • Zīmējuma autora vārds, uzvārds,
 • mācību iestādes nosaukums, klase, 
 • pasniedzēja vārds, uzvārds,
 • pedagoga konsultanta vai vecāku e-pasta adrese vai tālruņa numurs.
 • Vienas mācību iestādes dalībnieki var pieteikt ne vairāk par 5 zīmējumiem.

Konkursa rīkošanas laiks un vieta:

 • Darbi konkursam tiek pieņemti līdz 2023. gada 17. martam Varšavas ielā 14 (Krievu kultūras centrs)

Apbalvošana:  

 • Konkursa rezultātu apkopošana tiek plānota 2023.gada 31.martā.
 • Apbalvošanas vieta un nosacījumi tiks paziņoti vēlāk.

 

Konkursa organizācijas komiteja

                                                                                               Uzziņas pa tālr. 65413792